Rozwój przemysłu sprawił, iż potrzebne stały się modyfikacje w modelach kierowania firmami oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean management to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej celem jest zwiększenie efektywności procesu produkcyjnego w danym