Grzybica jest chorobą wstydliwą. Dotyka jednak znacznego odsetka osób na świecie. Dlatego też spore znaczenie ma uświadamianie o tym, czym jest grzybica, a także wskazywanie metod jej diagnozowania oraz leczenia. Zakażenie grzybicze to przypadłość,