Zadowolony pracownik działa szybciej . To oczywistość, aczkolwiek nastroju który jest obecny w organizacji nie można pomijać. Jeśli jest słaby, wzrasta fala wypowiedzeń, pracownicy nie są efektywni , a niski poziom oddania w pracę