Coraz wyższy poziom życia w toku codzienności powoduje, że zmieniają się także nasze oczekiwania w kwestii hotelu. Dobry hotel, to już nie tylko miejsce służące noclegom. By goście chętnie decydowali się na konkretny hotel,