Mapowanie strumienia wartości

Rozwój przemysłu sprawił, iż potrzebne stały się modyfikacje w modelach kierowania firmami oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean management to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej celem jest zwiększenie efektywności procesu produkcyjnego w danym zakładzie. Jak łatwo można zgadnąć, koncepcja ta ma swoje korzenie w Japonii, słynącej z szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z minimalizowaniem wszystkich czynności podejmowanych podczas produkcji, a jednocześnie całkowicie zbędnych. Zestaw VSM Najistotniejszym celem lean managment jest co za tym idzie zmniejszenie marnotrawstwa zarówno w aspekcie pracy pracowników jak i wykorzystywanych półproduktów. Zastosowanie technik lean management stwarza możliwość zdobycia takich rezultatów, jak wzrost produktywności oraz jakości wytworów. Także stosunki pracownicze w firmie zwykle ulegają poprawie. Ma to związek z lepszą komunikacją. Co istotne rozwiązania z zakresu lean management mogą być implementowane w każdym przedsiębiorstwie, wszystko jedno z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co jest najistotniejsze to umiejętność dokonania weryfikacji, które czynności nie przynoszą korzyści dla firmy.